εκτινίτης

εκτινίτης
Μεταμορφωσιγενές πέτρωμα που έχει σχηματιστεί με ανακατάταξη των συστατικών ενός άλλου πετρώματος, χωρίς να εισαχθούν από έξω ή να απομακρυνθούν από αυτό υλικά. Οι ε. σχηματίζονται με την επίδραση θερμότητας και μηχανικών διαδικασιών, όταν καταβυθίζονται διάφορα υλικά εξαιτίας του βάρους τους. Περιλαμβάνει τους μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους και ένα μέρος από τους γνεύσιους.
* * *
ο
κρυσταλλοσχιστώδες πέτρωμα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”